Limited Şirketlerde Ortalıktan Çıkma-Çıkarılma

Şirket ana sözleşmesine hüküm koymak kaydıyla, ortak şirketten ayrılabilir. (TTK madde 638) Ortaklıktan çıkma herhangi bir şarta bağlı olmadan da olabilir. Ya da belirli bir şarta bağlanabilir. Şirket ana sözleşmesinde böyle bir hüküm bulunmuyorsa sözleşme değişikliği yapılarak ana sözleşmeye eklenebilir. TTK’ya göre; Ortaklardan biri sözleşmeye dayanarak çıkma hakkını kullandığı takdirde diğer ortaklarında çıkmaya katılma hakları bulunmaktadır. Müdür veya müdürler kurulu, ortaklıktan çıkma talebini en kısa zamanda diğer ortaklara bildirmelidir. Ortaklar kendilerine bildirilmesinde itibaren bir ay içerisinde aynı sebeple kendisininde ortaklıktan çıkacağını şirket müdürüne bildirmelidir.

Her ortak haklı bir sebeple şirketten ayrılabilir. Ortaklardan biri şirketteki ortaklığının devamını istemiyorsa ve talebinde haklı ise Mahkemeye başvurarak ortaklıktan ayrılabilir. Haklı sebeplerin neler olduğu TTK’da tek tek sayılmamıştır. Haklı sebebin varlığını Mahkeme takdir edecektir. Örneğin Yargıtay’a göre; ortaklar arasında sürtüşme yaşanması ortaklığın devamı için sorun çıkarıyorsa haklı bir sebep sayılabilir.

Ortağın kendi rıza dışında çıkarılma. TTK’ya göre; şirket ana sözleşmesinde, genel kurula herhangi bir ortağı ortaklıktan çıkarma yetkisi verilebilir. Mesela “ortaklardan birinin borca batık olması durumunda genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir.” Şeklinde bir madde ana sözleşmeye koyulabilir. Böyle bir durumda genel kurul kararı üç ay içinde noter aracılığıyla ortağa tebliğ edilmelidir. Çıkarılan ortağın üç ay içerisine iptal davası açma hakkı vardır.

Şirket ana sözleşmesinde böyle bir düzenleme yoksa haklı sebebin varlığı halinde “ortaklıktan çıkarma” davası açılabilir. Yargıtay’a göre, bir ortağın rekabet yasağına aykırı davranması, önemli toplantılara katılmaması haklı sebeplerdir.

Ayrılma Akçesi: Hangi sebeple ayrılırsa ayrılsın, ayrılan ortağın ayrılma akçesi talep etme hakkı vardır. Bu pay, esas sermaye payının gerçek değeri üzerinden hesaplanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir