DEĞERLERİMİZ

Ahlaklı, dürüst ve çalışkan olmak,
Paylaşımcı, cömert olmak,
Saygılı, alçakgönüllü olmak,
Temiz ticaretini esas almak,
Üyelerinin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi önünde çaba sarf etmek,
Ulusal ve uluslarüstü hukuk kurallarına uymak, adalete, Irk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep vs doğaya aykırı her türlü ayrımcılığı red ederek evrensel eşitliğe inanmak,
Toplumun değerlerine, doğaya ve doğadaki bütün canlılara sevgi duymak, saygılı olmak,
Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini çiğneyerek haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmemek.