Biz Kimiz

ÇAĞSİAD’lı: Toplum değerlerine, tabiatın milyonlarca yıllık doğal döngüsüne saygı duyan, aklı ve bilimi düşünce merkezine koyan, yaşadığı çağın gereklerine uyan, kendini geliştiren, hak, hukuk, adalet ve eşitliğe inanan iş insanıdır.

Derneğimizin amacı, üyelerinin liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve bunun gerçekleşmesi için sivil toplum faaliyetlerinin etkinlikleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yeni istihdam alanları açmak, üye esnaf ve iş insanlarımızı ekonomik olarak kalkındırmaktadır. (ÇAĞSİAD tüzük madde 2)

Dayanışmanın, işbirliğinin ve güçbirliğinin öneminin her geçen gün arttığı bu günlerde, ÇAĞSİAD çatısı altında büyüyerek güçlenmek ve gerek üyelerimizin gerekse ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişimine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasında yeralmaktadır.

Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü niteliğini taşıyan (TİCARET Odası, Sanayi Odası, diğer Oda ve meslek kuruluşlarına kayıtlı olanlarla; büyük ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticisi olanlardan, Yönetim Kurulunca üye olması uygun görülenler) gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.