İş Geliştirme Komisyonu

İŞ GELİŞRME KOMİSYONU

ÇAĞSİAD'lılar arasında yapılması mümkün olabilecek yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi için çalışmak, ortaya çıkan alanlarla ilgili olarak yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak,

Üyelerinin ÇAĞSİAD bünyesinde, kendi işletmelerinde ve de başkaca ticari yapılanmalarla, daha etkin iş geliştirmeleri ve işbirlikleri yapmalarını sağlayacak organizasyonlar gerçekleştirmek,

Dünyada, ülkemizde ve ÇAĞSİAD bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle paylaşmak,

Yeni projeler üretmek, üretilen projelerin ÇAĞSİAD bünyesine akmasını sağlamak, bunları değerlendirebilecek bir veri bankası oluşturmak ve takibini sağlamak,

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlarla ilgili takipler yapmak, katılım için gereken bilgilendirme çalışmalarını organize etmek. Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında fuar organizasyonlarını gerçekleştirmek,

Ortak satınalma projeleri geliştirerek, üyelerimizin ortak satın alımlarında indirimler sağlamak,

ÇAĞSİAD üyelerinin gelir getirici faaliyetlerini geliştirmek.

İŞ GELİŞRME KOMİSYONU

1

HASAN BOYRAZ

Başkan 

2

Emir Ali KILIÇ

Üye

3

Taylan Özgür HATİNOĞLU 

Üye

4

Hüseyin UÇAK 

Üye

5

Hasan DEMİR 

Üye

6

Hasan MERCAN 

Üye

7

Abdul Hadi AKMUGAN 

Üye

8

Umut GÜNEY

Üye