Örgütlenme Komisyonu

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

Örgütlenme modeli veya uygulama, Genel Merkez tarafından belirlenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında şubeleşme veya temsilcilikler vasıtasıyla örgütlenme modeli temel alınmış olup ilkeler şu şekildedir:

ÇAĞSİAD'ın dönemsel hedefleri doğrultusunda, Genel Merkez ile şubeler/temsilcilikler arasında köprü vazifesi görmek, genel merkez ile şubeler/ temsilcilikler arasındaki koordinasyonu eksiksiz olarak yerine getirmek,

Örgütlenme ile ilgili yol ve yöntemleri sürekli güncelleyip geliştirerek, ÇAĞSİAD'ın her anlamda büyümesi için gerekli faaliyetleri yürütmek, ÇAĞSİAD'ın örgütlenme çalışmalarını besleyecek, bölgelerin özgünlüklerini de gözeterek planlamalar yapmak,

ÇAĞSİAD'lıların bir araya gelmesi veya potansiyel ÇAĞSİAD adaylarına ulaşılması için çeşitli organizasyonların düzenlenmesini sağlamak.

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

1

Adnan BULUT 

Başkan 

2

Ali ARSLAN

Üye 

3

Ali KARABULUT

Üye 

4

Özgül COŞKUN

Üye 

5

Zeynel HAYIROĞLU 

Üye 

6

Haydar ŞAHİN 

Üye 

7

Ahmet KARA

Üye