MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacaktır.”

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 1. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

 1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

 1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5.Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 1. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

 1. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar

Yeterlilik Kodu Yeterlilik adı

 • 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı
 • 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı
 • 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı
 • 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı
 • 12UY0092-3 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
 • 12UY0092-4 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
 • 12UY0091-3 Asansör Montajcısı
 • 12UY0091-4 Asansör Montajcısı
 • 10UY0003-3 Bacacı
 • 10UY0003-4 Bacacı
 • 11UY0012-3 Betonarme Demircisi
 • 12UY0049-3 Betoncu
 • 12UY0082-4 CNC Programcısı
 • 12UY0082-5 CNC Programcısı
 • 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
 • 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı
 • 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
 • 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
 • 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser.Per
 • 11UY0030-4 Doğal Gaz Işletme Bakım Operatörü
 • 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
 • 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
 • 12UY0048-3 Duvarcı
 • 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı
 • 12UY0080-4 Hidrolik – Pnömatikçi
 • 12UY0080-5 Hidrolik – Pnömatikçi
 • 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı
 • 11UY0031-3 Isıtma Ve Doğal Gaz Iç Tesisat Yapım Personeli
 • 11UY0023-3 Inşaat Boyacısı
 • 12UY0056-3 Iskele Kurulum Elemanı
 • 11UY0016-4 Kaynak Operatörü
 • 10UY0002-3 Makine Bakımcı
 • 10UY0002-4 Makine Bakımcı
 • 10UY0002-5 Makine Bakımcı
 • 12UY0085-3 Metal Sac Işlemeci
 • 12UY0085-4 Metal Sac Işlemeci
 • 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi
 • 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi
 • 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı
 • 12UY0053-3 Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı
 • 12UY0050-3 Panel Kalıpçı
 • 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı
 • 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı
 • 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı
 • 11UY0024-3 Sıvacı
 • 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı
 • 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı
 • 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı

Özlem KUTBAY
MAKİNE MÜHENDİSİ – İSG UZMANI
O MEGA İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ.