Elektrik Faturalarındaki Haksız Alınan Paraların İadesi İle İlgili.

Sayın üyelerimiz,
Yazılı ve görsel basına da yansıdığı üzere, elektrik faturaları kapsamında abonelerden haksız olarak tahsil edilen, kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli bulunmaktadır. Bunların tüketiciye iadesi konusunda emsal mahkeme kararları vardır. Sadece tüketiciler değil özel sektör şirketleri de bu meblağları dava yoluyla geçmişe dönük 10 yıl için geri alabilmektedirler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen onama kararları ile de bu iadeler kesinleşmiş oldu.
Şirketlerin ödediği aylık elektrik faturaların yüksek miktarlarda olması göz önüne alındığında, fatura miktarların ortalama %15’ine tekabül eden ve geçmişe dönük 10 yılı kapsayan kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelleri ciddi bir yekün oluşturmaktadır. Bu hususta tarafımızca pek çok dava yürütülmekte olup sizlere de yardımcı olmak isteriz.

Çağsiad Hukuk Komisyonu | Bilgi için 0533 203 38 04