Hakkımızda

Çağdaş Esnaf Sanayici İş Verenler Derneği birçok sivil toplum örgütü gibi bir gereklilikten ortaya çıkmıştır.

Çağsiad, esnafımızın ve orta ölçekli işletmelerimizin hem ticari hem de sosyal alanda dayanışmasını sağlamak ve sorunlarına ortak çözümler üretmek diye özetlenebilecek amaç doğrultusunda kurulmuştur.

Sahip olduğu sermaye düzeyi ve faaliyet gösterdiği iş kolları dolayısıyla ülke ekonomisinin en kırılgan unsurları esnaf ve orta ölçekli işletmelerdir. Dolayısıyla ülkenin genel ekonomik işleyişindeki dalgalanmalarda en sıcak etkiyi gene yine bu kesim hissetmekte, buna karşın ticari faaliyette yaşanabilecek bütün zorluklara da bireysel olarak göğüs germek durumunda kalmaktadır. Bu konum, bizlerin örgütlülüğü ve dayanışmasını hayati zorunluluk haline getirmektedir. Yaşanmakta olan büyük küresel kriz, doğal olarak ülkemizi ve özellikle küçük-orta işletmeleri kasıp kavurmakta ve neredeyse tamamını tehdit etmektedir. Kapanan her kepenk toplumun bağrında derin yaralar açmaktadır.

Esnaf ve orta ölçekli işletmeler, gerek istihdam gerekse vergi yükü anlamında ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma hayatına baktığımızda ise böylesi sayısal yoğunluğa rağmen bu kesimin yeterince örgütlü olmadığını görüyoruz.

Çağsiad, tamda bu dönemde, gerçek bir dayanışma örgütü olarak ortaya çıkmış ve kısa sürede üyelerinin ve hitap ettiği kesimin umudu olmak yolunda mesafe kat etmiştir.

Çağsiad, üyelerinin dayanışmasını sağlarken, gerektiğinde ortak projeler etrafında güç birliği oluşturmakta ve esnafımızın finansal sorunlarına çözüm üretmektedir.

Çağsiad, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal alanda da sorumluluklar yerine getirmektedir. Bu çerçevede geleceğin çağdaş bireylerinin yetişmesine katkıda bulunacak öğrenci bursları sağlamakta ve mesleki formasyonu olgunlaştıracak kurslar vermektedir.

Bunlarla birlikte istihdam konusu da Çağsiad’ın önemli faaliyet konusudur. Oluşturduğumuz veri bankasıyla, üyelerimize nitelikli personel bulmakta yardımcı olurken, bireylere de iş olanakları sağlamaktayız.

Çağsiad; ortak yaşam arzusu içerisinde birer yurttaş olarak yaşamanın ve ortak duyguları paylaşmanın erdemine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Çağsiad’a göre çağdaş ve uygar bir toplumun hedefi ancak örgütlü olmakla mümkündür.

Çağsiad; cinsiyet, dil, renk, ayrımı gözetmeksizin yeryüzünü paylaşan bütün bireylerin evrensel bir hukuk içerisinde yaşamasını, yetmiş iki millete bir nazarla ve insana tabiatın aynası gözüyle bakmayı benimsemiş bireylerin oluşturduğu bir ticari yapıdır.

Ve bu duyarlılığa sahip bütün esnaf ve iş adamlarımızı Çağsiad çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

KolektifWeb © ÇAGSİAD | Çağdaş Esnaf Sanayici İş Verenler Derneği - 2015